Bestel online

Einde contract

Bekijk hier de meest gestelde vragen aan het einde van het contract.

Als de schades voor inlevering zijn gemeld, geldt voor elk schadegeval het eigen risico. Reguliere gebruiksschade worden niet doorbelast. Alle details vindt u terug in de innamehandleiding en het schadeprotocol.

U levert de auto weer in bij een officiële erkende dealer.

Ja, u kunt een verklaring van de schadevrijejaren ontvangen na afloop van het contract. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. U kunt dit per mail opvragen. Geef in de mail uw kenteken, uw naam en de periode waarover u de schadevrijejaren wilt ontvangen.

Nee, dit is niet mogelijk. Aan het einde van de contracttermijn kan er een nieuwe Private Lease-contract aangevraagd worden.

Om uw auto in te leveren en uw contract te beëindigen dient u een aantal stappen te ondernemen:

  • U ontvangt een e-mail van Macadam Nederland BV met het verzoek om eerst een zelfscan van de auto te maken met behulp van de ‘CarCheck’ app. Hiermee worden eventuele schades vooraf vastgesteld en kunt u ervoor kiezen om schades vooraf zelf te laten repareren;
  • De scan wordt doorgestuurd naar een schade-expert van Macadam welke de eventuele schades beoordeelt op acceptabele en niet acceptabele schades;
  • Maak een afspraak bij de erkende dealer om uw auto in te leveren;
  • Op de dag van inname vindt er ook nog een fysieke eindinspectie plaats door de dealer. Eventuele beschadigingen worden nogmaals bekeken, genoteerd en besproken met PSA Finance.
  • U kunt uw schaderapport altijd zelf raadplegen via: https://psazelfscan.fleetdriver.eu/fleetdriver
  • Na het inleveren van de auto bij de dealer dient u (of de dealer) de auto af te melden via deze link. Let op: u bent hiervoor zelf verantwoordelijk!

Na beëindiging van het contract kunt u nog de volgende facturen verwachten:

  • Eindafrekening termijnbedragen
  • Eventueel een factuur voor schade

Ga terug naar het overzicht