Bestel online

Facturen

Bekijk hier de meest gestelde vragen over facturen.

Ja. Bij het afsluiten van uw leasecontract heeft u de kilometers die u jaarlijks rijdt, ingeschat. Rijdt u echter meer kilometers, dan worden deze extra kilometers tussentijds aan u doorberekend. Het bedrag voor meerkilometers is vastgesteld op 0,06 euro incl. btw per kilometer. Minderkilometers zullen niet worden verrekend.

U vindt uw facturen terug in uw beveiligde Mijn Omgeving. Mijn Private Lease kunt u activeren middels de link in de e-mail die u hierover heeft ontvangen. Als u uw facturen graag direct per mail ontvangt, kunt u dit aangeven in Mijn Private Lease bij ‘communicatie voorkeuren’. Het is niet meer mogelijk facturen per post te sturen. De eindfactuur voor extra gereden kilometers is nog niet terug te vinden in Mijn Private Lease. U ontvangt deze factuur nog wel per reguliere post.

Wij betalen het bedrag pas uit als wij er zeker van zijn dat eerder geïncasseerde bedragen definitief verwerkt zijn. Daarom kan deze termijn oplopen tot 56 dagen.

Als u uw auto heeft ingeleverd dan beëindigingen wij uw contract. Hierna kunt u nog de volgende facturen verwachten:

  • Slotafrekening termijnbedragen: u betaalt uitsluitend voor de dagen dat u de auto in bezit heeft gehad. Hieruit kan dan ook een debet- of creditfactuur voortvloeien.
  • Afrekening eventueel geconstateerde inleverschades. De factuur wordt opgesteld naar aanleiding van het door Macadam opgestelde schaderapport.
  • Afrekening eventueel meer of minder gereden kilometers. Indien u tussentijds heeft afgerekend over meer of minder gereden kilometers wordt hier rekening mee gehouden.

De 1ste maandtermijn wordt 10 werkdagen nadat wij uw contract geactiveerd hebben van uw rekening afgeschreven. Maandelijks ontvangt u rond de 24e de nieuwe maandfactuur voor de komende maand. Wanneer u heeft gekozen voor een automatische incasso worden de facturen rond de 1e werkdag van de maand van uw bankrekening afgeschreven. U betaalt steeds vooruit. Dus begin januari betaalt u voor de maand januari.

Afhankelijk van het moment waarop wij uw contract hebben geactiveerd, kan het voorkomen dat u ook gelijk de volgende factuur ontvangt. Deze maandtermijn wordt dan ook geïncasseerd.

Bekijk hier het overzicht.”””

Private Lease heeft het recht om uw maandbedrag aan te passen indien er premieverhogingen zijn en er wettelijke wijzigingen plaatsvinden. Denk hierbij aan landelijke/provinciale verhoging van de wegenbelasting, verhoging assurantiebelasting of BTW aanpassing.

Bekijk hier het overzicht.

Ga terug naar het overzicht