Bestel online

Tijdens contract

Bekijk hier de meest gestelde vragen tijdens contract.

Het is mogelijk om uw contract eerder te beëindigen. U moet dit minstens één maand van tevoren per mail aan ons laten weten. Daarna is het mogelijk om uw auto eerder terug te geven door hem bij elke willekeurige Peugeot dealer in te leveren. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Wij maken twee berekeningen voor u. Eerst rekenen we een opzegvergoeding uit met een vast vergoedingspercentage (A). Daarna berekenen we ook wat de maximale opzegvergoeding is die wij u mogen vragen. Die stellen we vast door te berekenen wat u maandelijks had betaald als u meteen gekozen had voor het aantal maanden dat hoort bij een looptijd tot het moment van opzegging (B). De berekening die voor u het gunstigste is, gebruiken we voor de afrekening met u.

A. Rekenvoorbeeld opzeggingsvergoeding
De opzeggingsvergoeding wordt berekend met een vast percentage van het bedrag van de gezamenlijke termijnbedragen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Het vaste percentage is 20%. Het termijnbedrag is €330,-. De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden. U zegt op na 40 maanden. Zonder de opzegging zou u nog 8 maanden van uw maandtermijn moeten betalen: 8 x €330,- = €2.640,-. De berekende opzegvergoeding is dus 20% van €2.640,- = €528,-.

B. Rekenvoorbeeld vaststelling maximale opzeggingsvergoeding
Als u bij de start had gekozen voor een looptijd van bijvoorbeeld 40 maanden, dan had u een maandtermijn van €342,- betaald. U zou dan gedurende 40 maanden €12,- (342 – 330) meer betalen. De maximum vaste opzegvergoeding is: 40 maanden x €12,- = €480,-.

Uitkomst berekening A: €528,-
Uitkomst berekening B: €480,-. Dit is de laagste van de twee en dus het bedrag dat u moet betalen.
De huidige prijzen op onze websites zijn geen indicatie voor bovenstaande berekening.

Deze worden direct naar u als berijder verstuurd.

Alleen personen die in het bezit zijn van een voor het voertuig geldig rijbewijs mogen het voertuig besturen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat de bestuurder wettelijk bevoegd en in staat moet zijn het voertuig te besturen. Gezinsleden mogen zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring gebruikmaken van uw Private Lease-auto. Het is alleen toegestaan uw Private Lease-auto uit te lenen aan niet-gezinsleden als u daarvoor persoonlijk goedkeuring heeft verleend. Dit mag alleen wanneer het besturen door een niet gezinslid in het belang is van u, of van uw gezinsleden en alleen voor ritten in Nederland. Voor het uitlenen van uw Private Lease-auto mag u nooit geld vragen. Alle bestuurders houden zich aan de voorwaarden van het leasecontract.

Nee; dit is helaas niet mogelijk.

Gaat u minder dan 60 opeenvolgende dagen naar het buitenland? Dan hoeft u geen speciale maatregelen te treffen. Wilt u toch langer wegblijven, dan moet er wel een hulpverleningspakket zijn afgesloten via PSA Finance of een vergelijkbare service via een andere hulpinstantie.

Iedere schade meldt u binnen één werkdag telefonisch aan de schadeafdeling van PSA Finance, ongeacht de oorzaak en de omvang van de schade. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 088 2012600, optie 1.

Voor iedere schade stuurt u een leesbare kopie van het volledig ingevulde schadeformulier aan: autoschade@one-uw.nl.

Wilt u liever het originele schadeformulier per post sturen?
Dit kan naar:
One Underwriting B.V.
T.a.v PSA Finance Private/Free2Move Lease
Postbus 3234
4800 DE BREDA

Het schadeformulier kunt u ook vinden in uw MijnOmgeving. Een goed ingevuld schadeformulier bevordert een snelle afhandeling en vergroot de kans op verhaalbaarheid. U kunt de schade laten herstellen door uw dealer.

Er is altijd de mogelijkheid om uw huidige auto ter inkoop aan te bieden bij uw dealer. De verkoop van uw huidige auto aan de dealer heeft geen invloed op het nieuwe leasecontract en staat hier dus volledig los van.

Het contract wordt beëindigd per de datum van de schademelding. Eventuele meerkilometers en, indien van toepassing, uw eigen risico, worden met u afgerekend.

In het Lease contract is het recht op vervangend vervoer standaard opgenomen, dit geldt na 72 uur. Wilt u recht op vervangend vervoer na 24 uur, dan is dit een service die u optioneel kunt afsluiten. Maakt u gebruik van deze optie, dan heeft u recht op vervangend vervoer na 24 uur. Dit houdt in dat de eerste dag van gebruik van vervangend vervoer voor uw eigen rekening is. Indien uw auto niet meer dezelfde dag te repareren is, komen de kosten voor de overige dagen voor rekening van ons. Dit geldt voor zolang de reparatie duurt. Met een maximum van vijf dagen. Voor het regelen van vervangend vervoer kunt u contact opnemen met uw dealer.

Voor pech in Nederland: 0800-0234435.

Voor pech in het buitenland: 0031-208512253.

Neemt u in geval van overlijden graag zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch contact met ons op, via:
klantenservices@psa-finance.nl of 088-2012600.

U kunt tijdens een lopend contract uw contract eenmalig laten overzetten naar een eerstegraads familielid: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.

De kosten voor een contractovername bedragen €150,00. Deze kosten zullen automatisch bij de oude klant geïncasseerd worden na het doorvoeren van de contractovername. Het contract kan na overname niet meer worden terug gezet naar de oude klant.

Uw Leasecontract staat geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De nieuwe klant wordt aangemeld bij het BKR en de oude klant wordt afgemeld.

Eventuele schade of meer gereden kilometers moeten tussen de huidige en nieuwe klant onderling worden afgehandeld. Vanaf het moment van de overname is de nieuwe klant volledig verantwoordelijk voor eventuele schades of meer gereden kilometers. Reeds betaalde termijnen hoeven door de nieuwe klant niet meer te worden voldaan.

Nadat de auto op naam van de nieuwe klant is gezet, kan het gebeuren dat deze een bericht krijgt voor de wegenbelasting. Neemt u in dit geval contact met ons op. Wij zullen dit dan bij de Belastingdienst laten corrigeren.

Houdt u rekening met een verwerkingstermijn van 3-6 weken na ontvangst van alle documenten.

Standaard bedraagt het eigen risico € 450. U kunt ook kiezen voor een laag eigen risico van € 225. De Private Lease-termijn is hetzelfde voor iedereen, ongeacht leeftijd of schadevrije jaren. Eigen risico bij ruitschade (vervanging) bedraagt € 68,-. Ruitschade welke te repareren is middels harsinjectie kost u geen eigen risico.

Alleen personen die in het bezit zijn van een voor het voertuig geldig rijbewijs mogen het voertuig besturen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat de bestuurder wettelijk bevoegd en in staat moet zijn het voertuig te besturen. Gezinsleden mogen zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring gebruikmaken van uw Private Lease-auto. Het is alleen toegestaan uw Private Lease-auto uit te lenen aan niet-gezinsleden als u daarvoor persoonlijk goedkeuring heeft verleend. Dit mag alleen wanneer het besturen door een niet gezinslid in het belang is van u, of van uw gezinsleden en alleen voor ritten in Nederland. Voor het uitlenen van uw Private Lease-auto mag u nooit geld vragen. Alle bestuurders houden zich aan de voorwaarden van het leasecontract.

De spelregels voor uw Private Lease-auto vind u in de bestuurdershandleiding, te vinden op de documenten pagina. In deze handleiding leest u precies waar u met een nieuwe Private Lease-auto op moet letten. U krijgt hier informatie over wat er wel en niet is toegestaan

Extra kosten van rechtswege worden aan u doorbelast door het verhogen van de maandtermijn. Denk hierbij aan aanpassingen in de BTW, houderschapsbelasting (wegenbelasting) of verzekeringsverhogingen. Verdere onvoorziene kosten die wij uit ervaring kennen, zijn kosten door extreme slijtage aan banden of onderdelen door verkeerd of buitenproportioneel gebruik van de auto. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan door regelmatig te hard optrekken, te hard remmen, verkeerd schakelen, veel met hoge toeren rijden of te hard door de bocht gaan. In het geval van meerkilometers zullen deze met u worden verrekend tegen het tarief van €0,06 incl. btw per kilometer.

Private Lease heeft het recht om het maandbedrag aan te passen indien er premieverhogingen zijn en er wettelijke wijzigingen plaatsvinden. Denk hierbij aan landelijke/provinciale verhoging van de wegenbelasting, verhoging assurantiebelasting of BTW aanpassing.

Afhankelijk van uw vraag zijn er meerdere oplossingen. Bijvoorbeeld heeft u uw account al eerder geactiveerd via de link die u van ons per mail heeft ontvangen of of bent u uw wachtwoord vergeten? Op de Private Lease website kunt u een nieuwe wachtwoord aanvragen, u ontvangt deze via uw mail. Is uw inlogprobleem hiermee nog niet opgelost, dan kunt u een mail naar klantenservices@psa-finance.com sturen met uw vraag”

Uw Mijn Private Lease is de omgeving waar alles staat over uw auto en contract. De gegevens zijn ongeveer een maand na activatie van uw contract volledig en correct zichtbaar in de online omgeving. Als u iets wilt wijzigen binnen uw contract is dit de plek om dat te doen. Doorgegeven wijzigingen zijn ongeveer een week na de melding zichtbaar in de online omgeving.

Ga terug naar het overzicht